Πρόγραμμα αδελφοποίησης σχολείων Ελλάδας & Ρωσίας, φωτογραφικό υλικό από τον δημοσιογράφο Νίκο Σιδηρόπουλο - Greece-Russia twinning - Fotos by Nikos Sidiropoulos