ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

Μια γέφυρα φιλίας και συνεργασίας

 

Δημιουργία εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δεσμών

 

Πρόγραμμα Αδελφοποίησης Σχολείων

 

Ελλάδας & Ρωσίας

 

Στο πρόγραμμα το οποίο έχει διάρκεια 3 χρόνια (2018-2021) συμμετέχουν 26 ελληνικά σχολεία (13) Δημοτικά & (13) Γυμνάσια της Περιφέρειας ΠΕ & ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας με 14 Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρασνοντάρ της Νότιας Ρωσίας (Μαύρης Θάλασσας), στα οποία διδάσκεται η ελληνική ως β΄ ξένη γλώσσα (γλώσσα επιλογής).

 

Για την επίτευξη των στόχων συνεργασίας τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να αξιοποιήσουν διάφορα μέσα, όπως: ανταλλαγή εκπαιδευτικών, διαμονή των μαθητών στο σχολείο συνεργασίας με την υποστήριξη των οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων και οργάνων διοίκησης, εφαρμογή των κοινών έργων από τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων (ειδικά σε τάξεις πολιτιστικής κληρονομιάς), έμφαση προσοχής στον πολιτισμό της χώρας εταίρου στη διαδικασία μελέτης της ιστορίας, της γεωγραφίας, της λογοτεχνίας, εκμάθηση της ρωσικής σε προαιρετική κι εθελοντική βάση καθώς κι άλλων εκπαιδευτικών αντικειμένων με κοινή συμφωνία των δύο πλευρών. Επίσης ανταλλαγή εκπαιδευτικής ύλης, όπως χάρτες, βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό κ.λ.π.

 

Ευχόμαστε να ευοδωθούν οι στόχοι της αδελφοποίησης κι ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα δημιουργηθούν δεσμοί εκπ/κοί & πολιτιστικοί, που θα αντέξουν στο χρόνο, θα ανοίξουν νέους δρόμους συνεργασίας μεταξύ των σχολείων μέσα από κοινές παιδαγωγικές δράσεις  και θα αποτελούν επένδυση σε ένα κόσμο με κοινό όραμα τον άνθρωπο.