Πρόγραμμα Αδελφοποίησης Σχολείων Ελλάδας & Ρωσίας - Η ελληνική αποστολή στην Περιφέρεια Κρασνοντάρ 22 - 27 Σεπτεμβρίου 2018