Πρόγραμμα Αδελφοποίησης Σχολείων Ελλάδας και Ρωσίας. Άρθρο του Νίκου Σιδηρόπουλο, σχετικά με την αποστολή των Ελλήνων εκπαιδευτικών 22 - 27 Σεπτεμβρίου 2018 στη Νότια Ρωσία, στη ρωσόφωνη ιστοσελίδα korni.today του Πολιτιστικού Κέντρου «ΡΙΖΕΣ»


http://korni.today/2018/10/05/pobratimstvo-shkol-gretsii-i-rossii/?fbclid=IwAR24kHlOpsMhNa9MiyWx5uzwiuOVECpohblyxBx66RAweYXjmBQAY8Nrk2U